Politica de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Avem calitatea de operator conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia datelor. În acest sens, colectăm și prelucrăm date personale, iar prin prezenta informare vă explicăm modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

 

SCOPUL SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele personale sunt informații care pot fi utilizate independent sau cu alte informații pentru a identifica, contacta sau localiza o singură persoană sau pentru a identifica o persoană într-un anumit context. Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate pentru a avea o înțelegere clară a modului în care colectăm, utilizăm, protejăm sau preluăm în mod corespunzător datele dvs. personale rezultate din interactiunea dvs. cu serviciile religioase oferite în cadrul parohiei și prin accesarea website-ului parohiei. Noi folosim datele dvs. pentru a furniza și a îmbunătăți serviciile religioase. Prin participarea la serviciile religiose oferite, precum si prin utilizarea website-ului parohiei, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate cu această Politică.

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, nume si prenume, fotografiile de profil, etc. 

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE PAROHIA NOASTRĂ

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerinţelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date şi vom preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Siguranța datelor dvs. este importantă pentru noi, însă din păcate știm cu toții că nici o metodă de stocare, atât în format electronic cât și printată. sau de transmitere prin Internet sau prin alte mijloace de stocare electronică nu este 100% sigură.

Datele cu caracter personal prelucrate de către parohia noastră sunt înregistrarea în registrele specifice ale parohiei (un botez, o cununie, o inmormantare, sau un alt serviciu care necesita colectarea de date personale) sau când se face o donatie, după caz, fiind necesare următoarele: numele și prenumele, nr. de telefon, adresă de domiciliu, adresă de email sau alte date (în funcție de situație).

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucrează date personale (dreptul de acces la datele personale care va privesc, dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ştergerea datelor in anumite circumstanţe; dreptul de restrictionare a prelucrării in anumite circumstanţe, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date; dreptul de a va opune prelucrării in anumite circumstanţe; dreptul de a va retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor la care ati consimţit anterior, dreptul de a fi notificat, in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator, precum si dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societăţii sau la Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal al societatii.

Prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut.

Website-ul www.parohia-apostol.ro  nu utilizează nici un serviciu contra cost de analiză sau prelucrare de date cu caracter personal.