Hramurile bisericii :

Sfinții Împărăți Constantin și Elena – 21 mai

Sfinții Apostoli Petru și Pavel – 29 iunie

Sfânta Parascheva – 14 octombrie

Sfântul Nicolae – 6 decembrie

Sfânta Filofteia – 7 decembrie