Pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal


Voiajuri mici. Animale mici Duşmanii făţişi. Activitatea înalt intelectuală şi spirituală Situaţie socială. Horoscop derivat Mai multe căsătorii Cumnaţi şi nepoţi de frate Tranzite zilnice Îndeplineşti tu, pe pământ, scriptura lor? Timp de şase ani am avut această lucrare în vârful condeiului, însă ani şovăit mult înainte de a o scrie, şi aceasta din două motive.

Am încercat mai întâi o ezitare din punctul de vedere al sensului pe care trebuia să-l dau învăţăturii astrologice: inegalabilă disciplină pentru a iscodi viitorul, sau altceva, nebănuit de profund? În al doilea rând, aveam de ales între o factură tehnică greoaie şi savantă, aceea a politehniştilor francezi, şi alta relativ simplă, care nu.

Învingând astăzi aceste ezitări, mă socot despărţit de toţi autorii moderni - cu mica excepţie a lui Max Heindel, astrologul rosecrucian - şi de linia lor de gândire astrologică. Să mă explic.

slăbind Japonia

Toţi misticii care s-au consacrat acestei nobile discipline s-au lovit de stânca liber-arbitrului sau a fatalismului. Vâslaşi nepricepuţi, au încercat s-o ocolească, arborând fie un liber arbitru ţărmurit, fie o influenţă astrală capricioasă, dar cârmuită de vrerea omului. Alţii au promovat ideea unui fatalism pustiitor. Aceste maniere foarte comode pentru simplificarea sistemului de gândire şi pentru scopul mercantil al plasării tratatelor de astrologie dau cea mai periculoasă şi mai nenorocită perspectivă asupra unei lucrări de acest gen.

O optică strâmtă, fără plan director în materie de Astrologie, poate oferi frecvent satisfacţii cercetătorului propriei sale ursite în compartimentele practice ale vieţii de fiece zi: sănătate, carieră, căsătorie, copii, avuţie etc. Cercetarea astrologică poate duce la un rezultat mângâietor sau dramatic. În primul caz, va hrăni încrederea şi curajul; În al doilea caz, va hărăzi o grea descurajare.

Astfel privită, ursita omenească va apărea ori ca un joc capricios al foiţelor care ne înconjoară, ori ca o fatalitate neînduplecată.

pierdere în greutate kc

Ceea ce va fi, însă, pur şi simplu deznădăjduitor, va fi lipsa completă de perspectivă a trăirii omeneşti de la leagăn până la mormânt. Ce va trebui atunci să desprindem ca să luminăm existenţa umană şi ca să dăm un sens disciplinei astrologice? Un fapt elementar: acela că fiinţa omenească urmăreşte, în trăirea ei pământeană, un ciclu programatic, care se numeşte Destin, iar prin acesta se exprimă ideea cea mai minunată dintre toate, aceea a echilibrului care orânduieşte tot Universul.

Evoluţia omului se face pe temeiul marii legi a armoniei universale, a legii iubirii care se împlineşte prin dăinuiri succesive, pe ideea consecinţelor din trecute vieţi, care perfecţionează sufletul - fărâmă din Dumnezeire - ce trebuie să se întoarcă în substanţa originară de unde a purces.

Această evoluţie este riguros necesară, fiindcă omul este supus principiului manifestării duale şi contradictorii. Astrologia trebuie să integreze pe om în dinamica mişcării universale; acesta este înţelesul şi preţul ei. Privit sub unghiul acesta, destinul omenesc, drumul omului în pământeană sa viaţă, ne apare plin de sens şi pentru cel fericit, dar mai ales pentru cel nefericit.

Perspectiva aceasta va da cercetătorului pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal atitudine de gândire care-i va aduce credinţa în suflet, în vieţile succesive şi în puterea minunată, atotputernică şi atotştiutoare care scădere în greutate 03 numeşte Dumnezeu.

Dar când zice Scriptura că toate i-au fost supuse, învederat este că afară de Cel care i-a supus lui toate. El este perfect logic, fiindcă este acelaşi care prezidează toate manifestările vieţii, de la ciclurile cosmice până la viaţa intracelulară.

Şi mai e ceva Destinul uman este programat de sufletul omenesc înainte de a veni la reîntrupare. Fazele dureroase sau chiar dramatice ale vieţii pământene nu reprezintă altceva decât echilibrări pentru perfecţiuni.

Această gândire poate să fie dezolantă ca practică de viaţă, dar e perfect logică şi recomandabilă. O spune clar Mântuitorul când îndeamnă la purtarea crucii.

Şi totuşi, deasupra acestei idei şi a destinului implacabil mai există o orânduială superioară care poate da o consolare şi o îndrumare. Textul Profetului Ieremia face o deosebire fundamentală între cel însufleţit de credinţă şi cel lipsit de ea. Pe cel dintâi îl pune cu mare rezervă sub înrâurirea astrelor, iar pe cel de-al doilea îl sorteşte neînduratei lor înrâuriri.

Marele adevăr al profetului se acordă, aici, cu nenumărate texte din Sfânta Scriptură. Destinul poate să fie prin urmare evitat în părţile lui neînduplecate, prin rugăciuni şi fapte; numai în acest sens el poate fi privit ca nefatal. Această idee fundamentală se justifică foarte simplu. Dacă un Rege poate acorda amnistii şi graţieri, de ce Regele Lumii nu ar putea-o face? Am găsit eu ispaşă pentru viaţa lui! Din acest punct de vedere, concepţia acestei scrieri este inedită, până azi.

E singurul sens al preocupărilor mele de ani îndelungi şi a învăţăturii pe care voiesc s-o dau şi s-o ştiu folositoare. Cartea de faţă este o carte de credinţă în Dumnezeu. Am înfăţişat materialul tradiţional după autorii cei mai reputaţi, dar m-am ferit să dau o amploare matematică lucrării. Cartea cuprinde: Diagnoza astrologică, Construirea horoscopului şi Prognoza, deci calculul evenimentelor în timp.

Sistemul de prognoză l-am simplificat cu direcţiile simbolice, uşor de calculat, cu horoscopul anual alcătuit pe data aniversării naşterii şi tranzitele planetare.

tratat de astrologie by pinkmarlene - Issuu

Am pus la îndemâna cititorului un sistem de corecţie rapidă a orei de naştere, toate tabelele cu care se fac operaţiile horoscopice, tabloul cu poziţia caselor horoscopice pentru latitudinea ţării noastre şi, ceea ce este mai de preţ, Efemeride de la anul - Dacă nu le-aş fi dat, aş fi pus în imposibilitate pe lectorul cărţii să-şi poată lucra singur horoscopul, căci preţul acestor Efemeride a ajuns astronomic şi, de altfel, nici nu se găsesc.

În pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal parte a lucrării am solicitat concursul distinsului meu elev dl Ion Filipescu, care îmbină într-un mod armonios preocupările aride de înalt funcţionar de Stat, cu acelea nobile ale Astrologiei.

Cetitorii vor aprecia - cred - sforţarea d-lui Filipescu, care introduce în mod simplu şi didactic pe căutătorul sârguincios într-o parte a disciplinei astrologice care a constituit întotdeauna spaima debutanţilor. Eu îi mulţumesc călduros. Mă despart şi de data aceasta de astrologii contemporani şi, mai ales, de cei vechi care dădeau adevărate reţete pentru interpretările horoscopice. Pentru începători, acestea constituie adevărate curse în care cad iremediabil şi se pierd cu siguranţă.

Sistemul meu pare ceva mai complicat, pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal nădăjduiesc să aibă meritul de a dărui o gamă infinită de posibilităţi de interpretare astrologică. În colecţia de teme pe care le dau la subcapitolul interpretare, am rânduit două categorii de horoscoape: aceea a horoscopiei simple şi alta, a horoscopiei ezoterice. Ultima categorie înfăţişează puncte de vedere originale şi, cred, foarte fertile în perspective noi de gândire astrologică.

Constatările mele, vor îndemna puternic spre sugestii. Să porumb slăbire binevenite, căci cititorul cu har va împlini restul.

Dieta astrologice pentru dezastru aerian

Această practică de învăţătură este de altfel o axiomă în ştiinţele ezoterice şi eu înţeleg s-o respect în totul. Epuizarea a două ediţii mă îndreptăţeşte să cred că şi-a îndeplinit oarecum misiunea. Cartea de faţă desăvârşeşte ideea şi dorinţa mea de a da publicului românesc o carte de gândire, în timpul cel mai propice gândului şi frământărilor sufleteşti.

Ești un adevărat aventurier. Nu ești genul care aleargă după ambulanțe. Au contraire, probabil că din cauza ta se grăbește ambulanța către un anumit loc. Vei încerca orice, măcar o dată în viață.

Nu ştiu dacă am izbutit Această sensibilitate, se va actualiza în timp, acordând o rezonanţă proprie fiecărei fiinţe, şi va constitui aşa zisul Destin, care nu este altceva decât ritmul monoton al unor existenţe ce nu spune nimic, sau cântecul de biruinţă ori de jale al unor vieţi agitate, încă din naştere, înzestrate cu o selectivitate proprie.

Dacă se va ivi o armonie între proiecţiile actuale ale condensatorilor cereşti şi imprimările suferite de fiinţa umană la venirea ei pe lume, evenimentele vor fi fericite; dacă ele vor fi dizarmonice, întâmplările vor fi neplăcute, sau chiar dramatice.

În orice caz, selectivitatea proprie a organismului va reacţiona. Să nu i se ceară Astrologiei de a explica mecanismul intim al acestor prezenţe creatoare de Destin. Ştiinţa utilizează electricitatea fără să-i cunoască esenţa. Întoarcem un buton de radio şi prindem, aduse pe nevăzute căi ale văzduhului, sunete de la zeci de mii de kilometri, deşi fizica nu poate să determine altceva decât lungimea lor de undă. Utilizăm, dar în realitate nu ştim nimic şi ceea ce facem este numai să smulgem necunoscutului câte o rază de lumină, fapt ce, în definitiv, nu constituie decât MAGIE, necunoscută sau batjocorită de ştiinţele aşa zise pozitive.

Dar fenomenele telepatice şi ale clarviziunii? Am putea foarte bine conjectura în explicaţia imprimării, selectivităţii şi rezonanţei creatoare de adevăr astrologie, o anumită orientare electromagnetică a neuronilor şi electronilor din organismul intim al celulei, într-un anumit fel, propriu fiecărui trup, după influenţele cosmice în curs şi proiecţiile lor în clipa naşterii, care după cum am spus, creează o anumită rezonanţă şi selectivitate.

Excitaţiile primite în timpul vieţii pot trezi, în corpul imprimat, epoci armonice, în stare să impună individului dinamism, activitate, euforie, optimism, succes; ele pot, iarăşi, trezi, prin proiecţii dizarmonice, epoci de apatie, pasivitate, melancolie, oprimare psihică, care duc la insucces şi înfrângere.

Totul este o problemă de furtună sau de armonie electro-magnetică în infinitul mic al corpului omenesc! Aici s-ar putea contura ideea că fiecare om este autorul soartei sale, fiindcă fiinţa umană poate să-şi impună acţiunea în direcţia succesului probabil, sau să stea pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal expectativă în faţa furtunii care caută să o doboare.

pierderea în greutate evoleană

Dacă nu, rămâne o mare îndoială în privinţa putinţei de a face ceva contra Destinului, sau o absolută certitudine că nu vom putea face nimic! Un acord de undă hărăzeşte o simpatie probabilă sau o dragoste mare; o inegalitate de potenţial creează o tensiune ce poate să-ţi aducă în viaţă o pasiune nimicitoare, pe care nimeni şi nimic nu o tălmăceşte.

O disonanţă mai blajină între două magnetisme omeneşti poate duce la o antipatie de nedesluşit, sau, când există natură mai violentă, la ivirea unui ins în viaţă care să te nimicească fără nici un rost.

O întrerupere de echilibru oscilator poate explica boala; o pierdere de undă poate aduce o sleire nervoasă sau o moarte naturală la bătrâneţe, şi, în sfârşit, un scurtcircuit - moartea violentă - aceasta e înscrisă întotdeauna într-un cer de pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal, ca o siguranţă aşezată defectuos pe un tablou de distribuţie electric.

Liberul arbitru este strict determinat, într-o zonă înscrisă pe Cer în momentul naşterii, şi omul nu-l poate schimba în părţile lui absolute. Bazele ştiinţifice ale Astrologiei actuale pot fi cu succes conjecturate în prezent, când ştiinţa smulge în fiecare zi lumii misterioase a undelor câte o rază de dincoace de hotarele spectrului ultraviolet, sau de dincolo de hotarele spectrului infraroşu.

Ştiinţa actuală se mândreşte cu marile cuceriri făcute de Millikan sau fraţii de Broglie, de Heisenberg sau de Bohr. S-ar putea foarte uşor presupune că fenomenul influenţei astrale asupra noului născut este produs de misterioasele raze ultra-penetrante, cunoscute în prezent sub denumirea de radiaţie cosmică descoperită de savantul Millikan. Valoarea acestor radiaţii care cad pe pământ este enormă.

Millikan şi Cameron au evaluat-o la a zecea parte din întreaga radiaţie primită de Pământ de la toate stelele cu excepţia Soarelui, şi în fundul prăpastiei spaţiului, dincolo de Calea Lactee, această radiaţie ultrapenetrantă trebuie să fie tot atât de îmbelşugată ca şi pe suprafaţa pământului.

Tu și viitorul tău

Mărimea acestei radiaţii se explică în parte prin puterea de penetrare considerabilă, care o caracterizează şi îi conferă aproape nemurirea. Un fascicol de raze cosmice, călătorind în spaţiu, timp de milioane şi milioane de ani, nu va întâlni, în medie vorbind, destulă materie care să-l absoarbă într-un grad apreciabil.

Putem privi spaţiul ca pretutindeni brăzdat de totalitatea razelor cosmice, care ne sosesc ca nişte trimişi nu numai ai celor mai îndepărtate regiuni ale Infinitului, dar şi ai celor mai vechi timpuri. Existenţa lor constituie dovada că Dumnezeu este mereu în activitate. Din acest punct de vedere, Astrologiei i s-a atribuit un nou şi binemeritat nume Cosmo-biologie.

S-ar putea aduce acestei lucrări învinuirea, adusă totdeauna ştiinţei graiului stelelor, anume aceea că ar propovădui fatalismul, paralizând ideea de acţiune umană şi sfidând liberul arbitru, atât de scump demnităţii omeneşti. Dar ar fi o greşeală.

Am spus-o de la început: suntem liberi în limitele unui determinism astral, stabilit din momentul naşterii. Ne aflăm - cum a remarcat foarte sugestiv un autor - în stare de libertate ca şi călătorii pe un transatlantic. Avem voie de a ne preumbla ici-colo, pe coverta vaporului, însă cu soarta de a ajunge la un punct fix, la destinaţia hotărâtă de itinerar.

Omul este liber în măsura în care libertatea lui se îmbină cu o armonie ce cu greu o putem înţelege, aceea care se repetă necontenit prin gesturile Creatorului.

Este sugestiv, sub acest raport, să relevăm coincidenţa ritmului respirator al omului, cu unul din principalele ritmuri cosmice. Cifra normală a respiraţiilor unui om în 24 de ore este de Acest număr de ani este durata în care punctul echinoxial parcurge întreg cercul zodiacal, în fenomenul bine cunoscut al presiunii echinoxului.

Omul efectuează exact atâtea respiraţii cât de unde știi că arzi grăsime întreg universul nostru solar, ca număr de ani, pentru a ajunge la punctul de unde a plecat. Şi ciclul se repetă mai departe, căci nu numai că, ceea ce este în Cer e şi pe pământ, dar ceea ce este pe pământ se oglindeşte în organismul omului.

Omul este o lume în miniatură. Precum în lume sunt dealuri şi văi, tot aşa pe corpul omului sunt ridicături şi depresiuni. Precum pe pământ sunt păduri şi locuri pleşuve, tot aşa pe corpul omului există păr, sau părţi golaşe. Precum pământul este brăzdat de fluvii, lacuri şi izvoare, dulci, sărate şi amare, tot aşa anumite organe ale trupului constituie vene, râuri de sânge, băşici cu ape dulci, amare sau sărate, iar lacrimile nu sunt altceva decât rouă care cade în negura sufletului.

Ochii omului sunt luminile şi sufletul însufleţeşte fiinţa umană precum Dumnezeu însufleţeşte totul. Armonie, echilibru, spirală, evoluţie. De ce? Ca să se împlinească singurul pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal, logic şi firesc. Fiecare îl avem pe Dumnezeu pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal noi, dar ca să-L găsim trebuie să evoluăm spre aL putea ajunge, a sta lângă El şi a rămâne în veci lângă El. Cunoşti tu pravilele cerului? A fost unul din izvoarele cunoştinţei sale.

Zi şi noapte, trecerea de la lumină la întuneric au fost primele fenomene care au trezit inteligenţa omenească. Ziua, omul muncea, pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal, grijile vieţii îi dădeau de furcă, însă noaptea punea frâu acestui zbucium şi înconjura totul în mister.

veți pierde în greutate cu bară pură

Fiinţa era cuprinsă de grijă şi era neliniştită de miile de primejdii la care o expunea întunericul nopţii. Nu toate nopţile însă se asemănau: oamenii remarcau cu multă uimire Luna, Regina cerului, care se înfăţişa când cu o faţă rotundă, strălucitoare, când numai cu o parte din obrazul ei, întotdeauna schimbătoare, evocatoare de umbre, de spirite pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal fantome.

Atunci în mintea omului se înrădăcina, în mod confuz dar firesc, ideea că Luna ar fi o fiinţă vie şi, tot ca dânsa, fiinţe vii ar fi şi Soarele, Stelele şi Sorii care se mişcau pe cer, adică Planetele.

Toate acestea, străbătând cerul de la un cap la altul, încrucişându-se, tăindu-şi drumurile apropiindu-se, fugind, revenind şi dispărând, nu puteau fi socotite de mintea omenească decât ca nişte fiinţe vii care se înveseleau în casele lor, trăiau în bună înţelegere, petreceau, se preumblau şi urmau reguli de mişcare pe care oamenii le-au remarcat a fi deopotrivă reguli psihologice.

Toate aceste fiinţe luminoase le apăreau însufleţite de o viaţă asemănătoare aceleia omeneşti, dar, de o fire, de bună seamă, superioară. De aici la Divinitate nu mai era decât un pas.

Oamenii din vechime făcură şi acel pas, socotind că toate actele săvârşite pe Cer aveau o înrâurire asupra oamenilor şi că, în fond, viaţa lumii întregi decurge din viaţa Lunii, a Soarelui şi a miilor de stele.

La originea oricărei civilizaţii este cultul, iar acest cult are ca semn de plecare Cerul, care este opus Pământului.

Horoscopul loteriei. Horoscop pentru noroc în loterie: cum să ghicești un bilet câștigător

La baza fiecărei religii, vom găsi la toate popoarele cultul unuia sau mai multor aştri. Marile tradiţii astrologice ne vin de la păstorii de pe plaiurile întinse ale Mesopotamiei, de la Chaldeeni.

Ei au pătruns puteți pierde în greutate cu arzătoarele de grăsime taina spaţiilor fără de sfârşit ale Cerului, pe baza unor observaţii milenare. Chaldeea, pajiştea imensă, Ţara Magilor, era prielnică pentru studiul astrelor.

Bătrânii chaldeeni observau răsăritul şi amurgul stelelor de pe nişte imense turnuri, făcute din scânduri şi cărămidă, denumite zigurate. Acestea slujeau şi la cultul aştrilor, aşa cum era spre exemplu, templul din Nannar, de la Ourou, consacrate Taurului, care este unul din primele simboluri ale boului sfânt, personificat prin Lună-Hathor. Astronomia ar fi învăţat-o chaldeenii de la zeul Onnes, un om cu coadă de peşte, care s-ar fi ivit într-o bună zi din mare.

Potrivit înţelegerii abia născute a oamenilor primitivi, manifestările vieţii constau în desfăşurarea unor zei, vizibili sau invizibili, de cele mai multe ori înspăimântători la chip şi aspri.

Primul Semn zodiacal, care nu corespunde nici ca localizare şi nici ca întindere constelaţiei cu acelaşi nume. Se spune că sigla lui reprezintă coarnele berbecului, dar şi sprâncenele şi nasul omenesc Berbecul guvernează capul şi faţasau că este diagrama primitivă a imploziei şi a exploziei spiritului în şi din materie. Nativul Berbec, în aspectul lui armonios, manifestă iniţiativă, dragoste de libertate, spirit intens activ, fiind biruitor, neobosit, impulsiv, curajos, spontan, îndrăzneţ — având acele calităţi asociate cu Elementul Foc exprimând o încredere nestăvilită.

Cel dintâi fior religios a fost insuflat omului, de propria neputinţă. Ca şi cum cei vechi ar fi avut presentimentul teoriei darwiniene, care afirmă că fiecare fiinţă umană include în ea pe toţi cei care au fost înaintea ei şi că omul nu este altceva decât sinteza formelor vii apărute în decursul veacurilor, ei au hărăzit forţelor Universului un corp compus.

De pildă, vântul de la sud avea un corp de câine, cu o coadă de scorpie, două braţe adaptate la patru aripi şi terminate cu gheare pierderea in greutate pe baza semnului zodiacal.