Cum să slăbești în picioare între crotch


Îi datorez mulţumiri şi agentului meu literar Caradoc King, pentru sfa- turile şi încurajările sale, Marthei Lishawa şi Lindei Shaugh- nessy de la A. În final aş dori să le adresez mulţumiri speciale lui Peter du Preez, Michael Ar- gyle şi Desmond Morris de la care am învăţat atât de multe din lucrurile pe care le ştiu azi şi care m-au încurajat şi mi-au stârnit interesul pentru studierea comportamentului uman.

Eşti Cel Mai Tare

Lucrurile nu stau neapărat la fel şi cu indicatorii compor- cum să slăbești în picioare între crotch conecşi care sunt legaţi de o anumită activitate. De exemplu, când două persoane sunt prezentate, faptul că dau mâna nu spune la fel de mult ca felul în care o fac. Cât de strâns apucă mâna celuilalt, cum îşi orientează palma, cât en- tuziasm arată, cât de mult încearcă să domine, cuvintele pe care le folosesc pentru a se saluta - toate acestea sunt indica- tori comportamentali conecşi. În cadrul ritualului de salut ei arată cum este fiecare persoană şi ce încearcă să obţină de la celălalt.

Dacă un indicator comportamental este o acţiune sau mo- dul în care este realizată aceasta depinde în general de frec- venţa acţiunii în societate. Să luăm ca exemplu două societăţi, una în care bărbaţii se salută de obicei printr-un sărut pe obraz şi alta în care acest gest este foarte rar. Când doi bărbaţi se să- rută pe obraz în prima societate, fac pur şi simplu ce face toa- tă lumea.

De aceea, gestul în sine nu aduce prea multe infor- maţii — nu spune nimic despre relaţia lor. Totuşi felul în care se sărută ne poate spune foarte multe despre relaţia lor. În a doua societate situaţia tinde să fie inversată.

Boala care afectează 500.000 de românce

Aici, când doi bărbaţi se salută printr-un sărut pe obraz fac un lucru ieşit din comun. Aici gestul în sine şi mai puţin felul în care este făcut transmite informaţii despre relaţia lor. La poker există două aptitudini esenţiale — una este capaci- tatea de a-ţi ascunde sentimentele, astfel cum să slăbești în picioare între crotch ceilalţi jucători să nu ştie dacă partenerul are o mână proastă sau o chintă ro- yală.

Aceasta se numeşte aptitudinea de a păstra o figură im- Gesturile care ne trădează 13 placabilă — capacitatea de a nu fi citit de ceilalţi.

Cealaltă ap- titudine esenţială este aceea de a descifra comportamentul al- tor persoane — de a deduce ce fel de cărţi au prin simpla ob- servare a acţiunilor lor şi ascultare a mesajelor verbale trans- mise, în timp ce dumneavoastră ca jucător de poker căutaţi în comportamentul partenerilor indicii care să vă arate ce se în- tâmplă, ei fac tot posibilul ca să vă inducă în eroare.

Şi situa- ţia inversă este valabilă — în timp ce partenerii dumneavoas- tră de joc încearcă să descopere ce puneţi la cale, dumneavoas- tră faceţi tot ce puteţi pentru a vă asigura că nu furnizaţi nici un indiciu sau că îi puneţi pe o pistă greşită. Una dintre modalităţile în care un jucător de poker îşi poate ameliora jocul este învăţând să recunoască legăturile dintre acţiunile adversarilor, cărţile pe care le au în mână şi mişcările pe care le fac.

Poate începe să fie mai atent la deta- lii, de exemplu, la modul în care adversarul îşi ţine cărţile, la felul în care îl priveşte, în care îi cere cărţi, la mişcările mâi- nilor lui, la modul în care se joacă cu ochelarii — lista de ges- turi potenţial revelatoare este nesfârşită. Mike Caro a studiat o viaţă întreagă indicatorii comportamentali din jocul de po- ker şi felul în care se dau de gol jucătorii, oftând, fredonând o melodie, bătând cum să slăbești în picioare între crotch degetele în masă, trăgând de timp, veri- ficându-şi cărţile şi încercând să construiască piste false.

Exerciții fizice

De exem- plu, în Rounders este o partidă demonstrativă de poker între Mike, eroul principal interpretat de Matt Damonşi Teddy KGB, un gangster rus interpretat de John Malkovich care adoră să desfacă şi să mănânce prăjituri chinezeşti scădere în greutate zumba timpul partidelor.

Mike câştigă în final partida descoperind că ru- sul desfăcea prăjitura lângă ureche, atunci când avea o mână bună şi în faţa ochilor săi, atunci când încerca o cacialma! Jucătorii de poker trebuie să se gândească la multe lucruri în acelaşi timp. Pe lângă faptul că trebuie să decidă cum proce- 14 Peter Collett dează în continuare, aceştia încearcă constant să submineze ten- tativele adversarului de a le înţelege strategia, făcând în acelaşi timp tot ce pot pentru a vedea dincolo de mijloacele de apăra- re ale celorlalţi jucători.

Totul pare foarte complicat dar în rea- litate nu este mai complicat decât majoritatea lucrurilor pe care le facem de fiecare dată când intrăm în relaţie cu o altă persoa- nă.

Picioare frumoase

În contactele noastre zilnice, încercăm constant să proiectăm o anumită imagine despre noi, şi partenerii noştri procedează la fel. In timp ce aceştia încearcă să descopere ce gândim noi cu adevărat, noi facem acelaşi lucru. Şansele noastre de succes ca şi cele ale jucătorului de poker vor depinde întotdeauna de cât de atenţi suntem la reacţiile celuilalt şi de capacitatea noastră de a recunoaşte şi înţelege indicatorii din comportamentul lor.

Definirea indicatorilor comportamentali Indicatorii comportamentali din viaţa de zi cu zi au un con- ţinut ridicat de informaţie. Felul în care staţi când vorbiţi cu cineva, felul în care vă mişcaţi picioarele, mâinile, ochii şi sprâncenele — spun multe despre gradul de implicare în con- versaţie şi despre atitudinea fundamentală faţă de celălalt.

Toate acestea afectează şi modul în care vorbiţi cu partenerul şi frecvenţa cu care sunteţi întrerupt.

cartea_gesturilor

Felul în care vă aranjaţi braţele şi picioarele când vă aşezaţi oferă şi el o multitudine de informaţii despre dispoziţia şi intenţiile dumneavoastră, arătând dacă vă simţiţi dominant sau supus, preocupat sau plictisit, implicat sau detaşat. Modul în care zâmbiţi — muş- chii faciali pe care îi folosiţi şi viteza cu care îi solicitaţi — ara- tă dacă sunteţi într-adevăr fericit, dacă vă prefaceţi, dacă min- ţiţi sau spuneţi adevărul, dacă sunteţi anxios, nefericit, sigur sau nesigur pe capacităţile dumneavoastră.

Şi întreruperile discursului conţin foarte multe informaţii. Deci nu orice acţiune este un indicator — numai acţiunile care transmit informaţii despre o persoană. Desigur, există acţiuni pe care nu le recunoaştem ca indicatori comportamentali pen- tru că nu am descoperit încă ce spun ele despre persoană. Acestea sunt indicatori comportamentali nedescifraţi. Când ajun- gem să înţelegem care este legătura lor cu stările lăuntrice ale altor persoane, se vor adăuga şi ei la lista de indicatori com- portamentali.

Un factor care decide dacă acţiunea va fi observată sau nu este dimensiunea ei. Mişcări- le largi, expansive ale corpului, de exemplu, au o cum să slăbești în picioare între crotch te mai mare de a atrage atenţia.

Idei de încercat

Mai ales atunci când sunt vi- zibile mai mult timp. Mişcările mici, pasagere, pe de altă par- te, sunt deseori ignorate fie pentru că nu sunt mult timp ob- servabile, fie pentru că sunt eclipsate de alte acţiuni. Deşi ac- ţiunile largi sunt mai vizibile, nu este obligatoriu să fie şi ob- servate sau înţelese în mod automat.

Cum îi spunea şi Sher- lock Holmes doctorului Watson — putem să vedem dar nu întotdeauna şi observăm. Nu este sufi- cient să observăm că cineva a adoptat o anumită postură sau a folosit o expresie facială neobişnuită. Trebuie să şi recunoaş- 16 Peter Collett tem ce ne comunică postura sau expresia respectivă despre persoana din faţa noastră. Dacă studiem evoluţia indicatorilor comportamentali vom descoperi că unii au tendinţa de a se amplifica iar alţii de a se estompa.

În domenii ca dominanţa şi curtarea unde între in- divizi există un nivel înalt de concurenţă, trăsăturile care sem- nifică puterea şi forţa reproductivă au o tendinţă naturală de a se accentua, manifestările lor vizibile devenind mai pronun- ţate şi mai pregnante.

Acest lucru poate ajunge uneori la ex- trem, în lumea animală, de exemplu, există macroindicatori ca enormii cleşti roşii ai crabului mascul din specia Uca ce depă- şesc chiar dimensiunea corpului şi pe care acesta îi mişcă ame- ninţător în jurul său ori de câte ori vrea să intimideze alţi mas- culi sau să impresioneze o femelă.

În societatea noastră exis- tă bărbaţi care ridică greutăţi şi consumă substanţe care mă- resc diametrul muscular pentru a arăta mai puternici şi femei care se urcă pe masa de operaţie pentru a avea un fund mai mare sau sâni mai voluminoşi. Cleştii supradimensionaţi, bi- cepşii uriaşi şi sânii masivi sunt toate nişte arme în războiul din ce în ce mai acerb al dominanţei şi cum să slăbești în picioare între crotch — sunt creaţi cum să slăbești în picioare între crotch a atrage atenţia, pentru a transmite mesajul, pentru a surclasa adversarii şi în final pentru a permite individului ac- cesul la resurse limitate ca hrana, adăpostul sau partenerii se- xuali.

Microindicatorii Există două situaţii în care indicatorii comportamentali devin mai puţin cum să slăbești în picioare între crotch. Atunci când persoana face o în- cercare deliberată de a păstra secretul şi atunci când auto- rul dezvăluie fără voia sa adevăratele sale pierderea în greutate clitheroe. Prin în- săşi natura lor, semnalele secrete sunt adresate numai anu- mitor indivizi — pentru a rămâne secret este esenţial ca nu- mai anumite persoane să înţeleagă mesajul iar pentru restul lumii acesta să rămână ascuns.

De multe ori se ajunge la Gesturile care ne trădează acest lucru cu ajutorul unui semnal miniatural care este ata- şat unei acţiuni obişnuite ce nu atrage atenţia. Când se află în prezenţa altor persoane îndrăgostiţii comunică uneori printr-un cod propriu, folosind cuvinte speciale sau semna- le miniaturale — în acest fel pot schimba mesaje de iubire fără ca ceilalţi să îşi dea seama.

În mod similar, membrii so- cietăţilor secrete se recunosc de cum să slăbești în picioare între crotch ori între ei prin felul în care dau mâna — de exemplu, zgâriind palma parteneru- lui sau poziţionând degetele astfel încât celălalt să primeas- că mesajul fără ca altcineva să vadă ce se petrece.

A 5° Zi De Dieta - Slabeste Pana La Craciun Si Castiga

Detecta- rea este evitată prin reducerea deliberată a semnalului la mi- nimum. Şi ca o măsură de protecţie suplimentară, acesta este ascuns într-o activitate foarte puţin susceptibilă să trezeas- că bănuieli. Semnalele miniaturale sunt des întâlnite şi în situaţiile în care autorul încearcă să ascundă ceea ce gândeşte.

  • 20+ Exerciții fizice ideas in | exerciții fizice, exerciții, sănătate
  • De ce se oprește pierderea în greutate
  • Bts pierdere în greutate fanfic
  • Pierdeți în greutate trăiesc mai mult

De exem- plu, când oamenii mint sau sunt anxioşi, semnalele care îi tră- dează şi le arată adevăratele sentimente sunt deseori extrem de mici şi au o durată foarte scurtă.

Spre deosebire de sem- nalele pe care le schimbă între ei îndrăgostiţii sau membrii societăţilor secrete, aceste microsemnale sunt produse complet neintenţionat. Când oamenii descriu o experienţă dureroasă afişând o atitudine curajoasă, nu de.