Iisus mă ajută să slăbesc. Iisus spune: „tot ce îmi ceri cu această rugăciune sunt obligat să le acord” | Blogul rugăciunii


Doamne, Dumnezeul nostru, noi, cei care în acest moment îngenunchem la picioarele Tale cu credinţă şi cu iubire, Te rugăm să ne ajuţi să ne rugăm Măriei Tale!

Adaugă comentariu nou

Doamne, ne rugăm pentru pacea Pământului şi a Împărăţiei Cerurilor. Ne rugăm pentru pacea, liniştea şi fericirea a toată lumea, pentru lucrarea curată a sfintelor Biserici şi credinţe creştine, pentru unirea tuturor bisericilor, a religiilor şi popoarelor lumii şi pentru ca Împărăţia Cerurilor să se aşeze cu iubire peste Pământul întreg. Ne rugăm pentru grupul acesta şi pentru toţi cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu se roagă astăzi împreună cu noi, 2 kg pe săptămână pierdere în greutate rugăciune comună.

Ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor noastre.

Cum ne transformă Dumnezeu

Pentru vremurile acestea, pentru ca să le petrecem în bucurie şi linişte, în binecuvântare şi în iubire, ne rugăm Ţie, Doamne. Ne rugăm pentru credinţă curată în ţară şi în străinătate şi pentru iertarea păcatelor fraţilor noştri de pretutindenea.

Ne rugăm pentru buna-întocmire a văzduhului şi pentru apărarea planetei noastre de coliziuni şi pericole cosmice, pentru apărarea ţărilor de grindină, de foc, de cutremure şi de inundaţii, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru vremuri paşnice.

Pentru toţi cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, ne rugăm Domnului. Doamne, ne rugăm pentru iubire între ţări şi popoare şi pentru înfrăţirea oamenilor Iisus mă ajută să slăbesc pretutindenea.

Pentru poporul român suferind de amar, de întuneric, de bătrâneţe, de necazuri, de singurătate, de frig, de boli, de atacurile duhurilor şi demonilor infernului, de foame şi de sete, Ţie ne rugăm, Doamne, să fii alături de el, să-l ajuţi, să-i dai cele de trebuinţă şi, în primul rând, sănătate şi credinţă curată, preoţi cinstiţi, doctori pricepuţi şi o guvernare de oameni iubitori de popor şi de ţară.

Ne mai rugăm pentru vremuri mai bune, de prosperitate şi de linişte pentru omenirea întreagă, pentru curăţenia, stabilitatea şi sănătatea întregului Pământ. Rugăciune către pururea Fecioara Maria, Maica Domnului de la Mănăstirea Nicula În aceste timpuri, când omenirea este cuprinsă de atâta ură, de nenorocire, de războaie, de suferinţă şi de atâta durere, pe când vrăjmaşii nevăzuţi ai omenirii dau Iisus mă ajută să slăbesc brutale fraţilor noştri creştini, pe când foametea, boala şi setea omoară încă milioane de oameni, te rugăm, Sfântă Maria, Maica Dumnezeului nostru, ridică-Te întru Dumnezeirea Ta, zdrobeşte Răul cel Mare, demonii şi duhurile rele, opreşte toate lucrărilor infernale, dă ajutor şi viaţă bună popoarelor lumii şi adu omenirea la sănătate, sfinţenie, viaţă curată şi la lumina cea adevărată a Învierii, conducând sufletele popoarelor lumii înspre Mântuire.

Maică Sfântă, în aceste momente când oamenii, înşelaţi de Cel Rău, au părăsit sfinţenia şi nu mai cunosc viaţa curată şi adevărul credinţei creştine, când îşi pângăresc şi îşi necinstesc trupurile, sufletele şi vieţile lor, te rugăm să ajuţi acestora să revină la adevărata credinţă, la curăţenia, puritatea şi sfinţenia vieţii creştine.

Prea-sfântă Maria, te rugăm să ne ajuţi nouă, familiilor şi rudeniilor noastre, văduvelor şi bătrânilor singuri şi săraci, celor ce se află pe străzi, în aziluri, cămine şi spitale, celor închişi şi celor prigoniţi pentru credinţă.

Ajută, Maică Sfântă, celor rătăciţi în credinţe păgâne şi celor căzuţi în rătăcirea sectelor, să cunoască adevărata credinţă creştină şi să se reîntoarcă la Iisus Hristos.

Nouă, copiilor tăi, dă-ne ajutorul Tău cel ceresc pentru ca să reuşim să ne pocăim de păcatele noastre, să iubim biserica lui Hristos, să ne putem ruga cu credinţă adevărată, să ne putem mărturisi mai des şi să ne curăţim de păcate, să renunţăm la vicii şi la necredinţă.

Ajută-ne, te rugăm, nouă, tuturora, ca să putem auzi şi înţelege glasul, chemarea şi Cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduie, Măicuţă Sfântă, să ne rugăm Ţie şi pentru micile noastre necazuri. Sfântă Maria, te rugăm să ne ierţi că noi, oameni cu păcate şi fără de aura sfinţeniei, am îndrăznit să ridicăm la Tine glasul nostru, cerându-ţi ajutor.

Suntem însă convinşi că Tu, cu dragostea Ta cea mare faţă de noi, adevăraţii Tăi copii, chiar dacă suntem cu greşeli şi păcate, nu ne vei părăsi şi vom primi ajutorul cel preţios, fără de care nu mai suntem în stare să trăim bine pe Pământ. Îţi mulţumim, Sfântă Maică şi te rugăm binecuvântează rugăciunele noastre. Rugăciune pentru România Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să mântuieşti omenirea de rău şi de păcat, Te rugăm, îngăduie să ne adresăm Ţie aşa cum suntem în adevăr, cu faţa noastră de oameni amărâţi şi de mari păcătoşi: Îndură-Te, Doamne, de noi, de ţara noastră şi de tot neamul nostru şi ajută-ne să găsim calea cea dreaptă şi viaţa de Iisus mă ajută să slăbesc.

Coboară Duhul Tău Cel Mângâietor şi de Viaţă Dătător, să ne curăţească întinăciunea şi să ne întoarcă inimile la blândeţea şi dragostea Ta. Luminează, Doamne, minţile noastre care, din pricina păcatului, a amărăciunilor şi umilinţelor nu mai văd calea cea dreaptă. Încălzeşte inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-şi iubească aproapele şi să ierte vrăjmaşilor Povestile de succes pentru pierderea in greutate masculina şi, mai ales, au uitat să Te iubească pe Tine Doamne.

Slobozeşte neamul nostru din jugul minciunii, al urii, al corupţiei, al pizmei şi al egoismului.

Iată 13 trucuri simple pe care le poţi urma când nu îţi place să mergi la sală 1. Foloseşte o farfurie mică Este firesc să ai tendinţa să îţi umpli farfuria, dar folosind una mai mică poţi crea impresia de porţie generoasă în timp ce, de fapt, reduci cantitatea de mâncare. Astfel, îţi păcăleşti mintea să creadă că ai mai multă mâncare în farfurie decât o porţie normală. Uită de lift şi alege scările Poate părea un chin, dar urcă scările în loc să iei liftul şi în scurt timp vei avea muşchi mai tonifiaţi şi picioare sculptate. Nu mânca în faţa televizorului Când eşti distrasă  nu îţi mai dai seama cât de multă mâncare consumi.

Învaţă-ne să ne răbdam, să ne iertăm şi să ne iubim unii pe alţii, aşa cum şi Tu ne rabzi pe noi toţi. Învaţă-ne să ne iubim unii pe alţii, aşa cum şi Tu ne iubeşti pe noi. Stinge pofta celor care, pentru binele lor, îşi înşeală, mint şi asupresc pe semenii lor.

Încălzeşte, Doamne, inima poporului Tău, tămăduieşte rănile celor suferinzi şi îmbrăţişează-i pe toţi cu neţărmurita Ta dragoste.

Iisus mă ajută să slăbesc cum să-ți pierzi greutatea corporală

Odihneşte, Dumnezeule, sufletele celor care şi-au dat viaţa, bunul lor cel mai de preţ, pentru ţară şi popor, Iisus mă ajută să slăbesc credinţă şi dreptate. Cu capetele plecate, cu genunchii îndoiţi şi cu inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, Bunule, şi spre Tine strigăm: - Auzi-ne şi trimite Mila Ta peste neamul nostru românesc.

Că numai a Ta este puterea şi mărirea şi numai Tu poţi întoarce râurile neamului nostru la matca străbună, ca să se laude Numele Tău în veac, întru Mântuirea cea curată. Rugăciune pentru oprirea Apocalipsei Doamne Dumnezeule, părinte al cerurilor nesfârşite, Tată Iubitor şi Creator al Lumii, îngăduie să îngenunchem la picioarele Crucii Sfinte a Fiului Tău Iisus şi, în Numele Lui, să-Ţi aducem rugăciunea noastră smerită, din adâncul sufletelor şi inimilor noastre temătoare pentru ziua de astăzi şi pentru venirea zilei de mâine.

Doamne Dumnezeule, cu mare întârziere am înţeles marele pericol şi ameninţarea cumplită cuprinsă în cuvântul Apocalipsei Sfântului Ioan. Astăzi, în ceasurile grele ale Zilelor de pe Urmă, am înţeles că demonul Răului, al răzbunării şi al morţii, aducătorul bolilor, al calamităţilor, al războaielor şi al distrugerii planetare, este el, Satan, Răul cel Mare!

  • Cum ne transformă Dumnezeu
  • Pierde afirmațiile de grăsime
  • Pr. Vasile Beni: Să ne rugăm, chiar şi atunci când ni se pare că ne-a slăbit credinţa | Răsunetul

Am înţeles şi că tremurul nostru în faţa Apocalipsei, lui i se datoreşte. Astăzi, Mărite Doamne, am priceput că nu Tu eşti aducătorul şi aruncătorul peste lume al pedepselor, al calamităţilor, al urii, al răzbunării, al catastrofelor şi al morţii apocaliptice. Am înţeles că Tu, fiind Domnul Iubirii şi al Iertării, iubire ne dăruieşti nouă, din iubirea Ta cea mare, şi iertare ne dăruieşti din iertarea Ta cea mare.

Iisus mă ajută să slăbesc modalități simple de a pierde grăsimea corporală

Te rugăm, Doamne, ne iartă neştiinţa şi întârzierea aflării acestei taine. Numai că noi, cu limitele noastre şi ale timpului în care am ajuns, departe de Tine şi de dragostea Ta, înţelegem atât de greu lucrurile şi, mai ales, tainele cele peste fire.

Te rugăm să ne ierţi că noi, oameni neascultători, amărâţi, neputincioşi, răi, mărginiţi şi păcătoşi, îndrăznim să ridicăm Iisus mă ajută să slăbesc spre Tine şi să-Ţi adresăm aceste cuvinte. Ţie ne închinăm, Doamne, şi Ţie îţi adresăm rugăciunea de salvare a omenirii şi a Pământului de marele rău al distrugerilor programate diabolic, al extinderii şi împlinirii ameninţărilor infernale ale Apocalipsei.

Dacă greşim în aprecierile noastre, Te rugăm, Doamne Sfânt, ne iartă şi, orice am zice şi am face noi, numai Cuvântul şi Voia Ta să se facă!

Formular de căutare

Doamne, Stăpâne al Universului etern, Te rugăm opreşte Apocalipsa şi toate urmările ei distrugătoare, intervenite de-a lungul timpului asupra Pământului! Ajută Pământului şi omenirii sale să iasă din frica şi umbra morţii, semănată de puterile, de duhurile, de demonii şi de îngerii infernului satanic, de cei care aduc moartea infernală şi o aruncă asupra Creaţiei Tale prin programe demonice de rătăcire Iisus mă ajută să slăbesc înşelăciune.

Doamne, Te rugăm, opreşte şi nimiceşte cuvântul rău poruncitor, otrăvitor şi atât de dăunător, conţinut în programul Apocalipsei! Opreşte lucrările Răului cel Mare, întoarce, strică, dizolvă şi spulberă planurile diabolice şi germenii blestemelor ascunse în cuvântul profetic! Doamne, părinte al nostru şi al veşniciei, trimite puterile cereşti şi cetele neînfricate ale îngerilor, spre tămăduirea răului şi a necazurilor noastre, a rănilor şi a bolilor cauzate de Satan Pământului şi copiilor Tăi!

Te rugăm porunceşte, odată cu oprirea Apocalipsei, şi refacerea naturii şi faunei Pământului căzut în nenorocire, împreună cu toţi oamenii săi, în ameninţarea morţii şi în mare lucrare satanică! Fă, Doamne, ca cuvintele rugăciunilor noastre să se întărească prin Cuvântul Tău şi să devină sabie nimicitoare aruncată asupra cuvântului, lucrărilor, puterilor, duhurilor, demonilor şi îngerilor infernului!

Adună, Doamne, cuvintele noastre Cuvântului Tău de iubire şi slăbeşte, înlătură şi nimiceşte Răul cel Mare, cel care, împotriva Cuvântului Tău, a pregătit distrugerea omenirii şi Iisus mă ajută să slăbesc Pământului! Doamne, Dumnezeule Mare şi Părinte a toată făptura, întoarce Apocalipsa, dezactivează programul ei pricinuitor de rău şi, în Cartea Sfântă, lasă active doar cuvintele cele sfinte, izvorâtoare din Iubirea Ta frumos-clăditoare a sfinţeniei divine!

Ler Doamne, dă-ne nouă tărie, ştiinţă, putere, pricepere, lumină a minţii şi a cunoaşterii ca, împreună cu Tine, cu Fiul Tău, cu Maica Sfântă şi cu Duhul Sfânt, cu puterile, cu îngerii, cu Lumina Cuvântului Tău şi în Numele Tău, să alungăm tot necazul şi toate rămăşiţele lucrărilor lui Satan şi ale activităţilor sale infernale, desfăşurate pe Pământ spre răul omenirii şi spre cel al Pământului. Doamne, ai Tăi suntem cu toţii şi a Ta este Împărăţia, slava, gloria, puterea, mărirea, bunătatea Iisus mă ajută să slăbesc iubirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor!

Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă mărturisesc că în toată viaţa am păcătuit şi chiar şi în ziua de astăzi ziua păcătuiesc mereu contra Iubirii Tale Dumnezeieşti. Mă rog îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi cele fără de voie, ajută-mi să pun iarăşi un început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu pentru care ai răbdat atâtea dureri la Cruda Ta Răstignire!

Iisus mă ajută să slăbesc pierderea în greutate sh

O, Doamne, astăzi iţi dau sufletul, trupul şi voinţa mea, şi Te rog să fie Voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă Doamne, după pierde ceva greutate sonic Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Dumnezeule veşnic şi Împărate al Universului etern, Cel ce ne-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas al vieţii, iartă-ne păcatele ce le-am făcut în toată viaţa, cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul şi curăţeşte, Doamne, smeritul nostru suflet, de toată întinarea cu care l-am murdărit.

Pr. Vasile Beni: Să ne rugăm, chiar şi atunci când ni se pare că ne-a slăbit credinţa

Doamne Dumnezeule, îngăduie-ne să ne rugăm pentru viaţa şi sănătatea celor bolnavi şi suferinzi care citesc aceste cuvinte, pentru pacea şi liniştea lor, pentru zile mai bune, fără de păcat şi pline de Sfinţenia Ta. Ne rugăm pentru cei bolnavi de cancer, de boli de inimă, de boli psihice şi nervoase, de Alzheimer şi de demenţă, de leucemie şi de alte boli grele, să-i întăreşti pe ei şi, cu puterea Ta de doctor al sufletelor şi al trupurilor, să le întorci bolile şi să le redai înapoi sănătatea.

Ne rugăm pentru întărirea şi ridicarea din nou la viaţă şi deplină sănătate a celor imobilizaţi pe patul suferinţelor.

Ne rugăm să le dai putere celor schilozi, celor surzi şi celor orbi. Ne mai rugăm, Doamne, pentru sănătatea familiilor noastre, a părinţilor, a copiilor şi a nepoţilor noştri. Ajută-le, Doamne, tuturor celor năpăstuiţi ai lumii acesteia şi măreşte prin aceasta mulţimea minunilor Tale, însoţindu-i pe ei în ceasul greu şi ridicându-i din nou spre sfântul soare! Întăreşte-ne şi pe noi, pe cei adunaţi împreună în rugăciunea acestei seri, în ţară şi în străinătate, cu marea şi Dumnezeiasca Ta putere, dă-ne sănătate minţii, inimilor, trupurilor şi sufletelor noastre, dă-ne înger păzitor de rele în toată viaţa şi pe toate drumurile noastre.

Ar putea fi eşecuri morale sau deprinderi care ne-au făcut să descurajăm. Cum doreşte Dumnezeu să abordăm aceste domenii? Există cu adevărat o modalitate de a găsi libertatea şi schimbare adevărată? Ceea ce am înţeles despre harul lui Dumnezeu mi-a dăruit o nouă perspectivă asupra vieţii mele.

Luminează, Doamne, viaţa tuturor oamenilor şi fă-i pe toţi să ajungă să-ţi cunoască slava şi mărinimia! Ocroteşte-ne, Dumnezeule, pe toţi oamenii Pământului, şi ajută-ne Iisus mă ajută să slăbesc ne recâştigăm dorinţa de viaţă, credinţa, puterea şi sănătatea, ca Ţie să ne închinăm şi Ţie să îţi mulţumim cu credinţă, cu cântare, cu ascultare şi cu închinare.

O, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, Te rugăm luminează-ne, dă-ne înţelepciune cerească şi ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor pierzătoare de suflete! Întăreşte-ne credinţa! Vindecă neputinţele noastre! Ajută tuturor celor care cu dragoste sfântă îL slăvesc pe Dumnezeu să îşi mântuiască sufletele! Preacurată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Preabinecuvântată Apărătoare a noastră, priveşte spre noi, robii Lui Dumnezeu de pe întreg globul şi luminează-ne viaţa după Sfinţenia Ta!

Luminează-ne minţile, inimile şi sufletele, în aşa fel, încât să primim din nou darul sfânt al vorbirii cu Dumnezeu! Luminează-ne calea să putem intra în Împărăţia Cerurilor. Luminează-ne cugetele şi toate drumurile vieţii! Rugăciune personală pentru cei bolnavi Doamne Iisuse Hristoase, doctorul trupurilor şi al sufletelor noastre, mă închin înaintea Ta cu smerită rugăciune şi Te rog, vindecă pe Ai milă de ea elDoamne, dă-i Vector pictogramă pierdere în greutate să fie mai tare decât boala, dă-i Iisus mă ajută să slăbesc şi binecuvântarea Ta să se ridice din patul durerilor şi Ţie să-Ţi poată înălţa smerită rugăciune de mulţumire în toate zilele vieţii sale.

  • 13 paşi simpli care te ajută să slăbeşti - CSID: Ce se întâmplă Doctore?
  • Scuturare de pierdere în greutate asda
  • Rugăciunea lui Iisus - inima spiritualităţii ortodoxe (Viena, )

Îndură-Te, Doamne, şi de familia sa care suferă şi se chinuie împreună cu bolnavul grăsime ftp şi dă-i acestuia acesteia bucuria însănătoşirii depline. Îngăduie-mi, Doamne, să-Ţi aduc mulţumire. Doamne Dumnezeule, îngăduie, în marea Ta milă, să ne rugăm şi pentru viaţa, sănătatea, pacea şi bucuria Ajută-i, dă-i îndrumare, o familie bună şi cele de trebuinţă, luminează-i mintea şi dă-i călăuzire sfântă pe drumul vieţii.

Îţi mulţumim, Doamne! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, tu care ai făcut atâtea minuni pe Pământ, te rugăm, fă şi acum acele minuni şi dă-le sănătate tuturor celor bolnavi din ţară şi din străinătate.

Şi le ajută lor să-Ţi cunoască mărirea, lumina, dreptatea, puterea, bunătatea, mărinimia şi iubirea Ta. Doamne, Iisus mă ajută să slăbesc lumii întregi să învingă boala şi suferinţele şi-i vindecă pe toţi cu marea şi tainica Ta Putere.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte smerita mea Iisus mă ajută să slăbesc pentru iertarea păcatelor mele şi îndură-Te de mine, stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala şi, cu milostivirea Ta, ridică-mă din patul durerilor, pentru slava Numelui Tău.

Că Tu esti Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Doamne, încă să nu-mi dai Frumuseţile din rai.